Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 03/31/2020 in all areas

  1. 2 points
    Wanneer leren we nu eens om niet serieus te reageren op de opmerkingen en loze kreten uit het sprookjesboek en de dikke duim van Henk.......? Het wordt zo langzamerhand in vele topics een behoorlijk storende factor in het delen van serieuze info en oplossingen.
  2. 1 point
This leaderboard is set to Amsterdam/GMT+02:00


×
×
  • Create New...