Jump to content

Notulen ledenvergadering Kia Club Nederland 29 februari 2008


Recommended Posts

Hierbij de notulen van de ledenvergadering van afgelopen februari.

De notulen zullen enige vragen opleveren, maar jullie (althans de leden) zullen een brief van mij ontvangen met uitleg.

Dit wil niet zeggen dat via het forum al gereageerd kan worden.

Hier volgt het verslag:

Ledenvergadering Kia Club Nederland

Datum 29-02-2008

Plaats Ridderkerk

Aanwezig: Andr? Mol (AM) voorzitter; Julien Groenendijk, Hans Bom (HB), Willem van Eijsden (WE) penningmeester, Theo Willems (TW) secretaris.

Leden: Philip en Agnes Dekkers, Willem Herbelein, Christian Monden, Dick van Rosbergen, Ferry Halekor, Twan en Janneke Kersten, Saskia van Utrecht.

Kort verslag:

1. Opening en welkom door Andr? Mol

Andr? schets probleem van dit moment. De club krimpt. Recent hebben 17 leden zich afgemeld; er zijn nu nog 113 leden. Daarnaast heeft de club het moeilijk om deelnemers te krijgen voor evenementen en voor bestuursfuncties. Andr? is een tijd voorzitter, secretaris en penningmees-ter geweest. Andr? wil het stokje aan iemand anders overdragen.

Kort overzicht van de ritten in 2007: Brabantrit: 18 deelnemers, Midden Nederlandrit: 8 deel-nemers, Dutch Kia Event: 18 deelnemers.

Hans vind het ook jammer dat de inzet van bestuur en commissie zo weinig deelnemers oplevert.

2. Uitnodiging om voorzitter te worden

Ferry Halekor schets de situatie in Duitsland. Daar is een Sorento Forum met 7000-8000 leden. Er zijn 200-300 actieve leden. Iemand neemt het initiatief tot een evenement. Per evenement komen 70-80 auto?s. Er is geen bestuur, er hoeft geen contributie betaald te worden alleen een vrijwillige bijdrage, en er zijn sponsors o.a. Kia Duitsland. Hij adviseert de club om te bouwen tot een Forum als Duits Sorento Forum.

Philip geeft aan dat hij al actief is op het Forum.

Twan adviseert de club te scheiden in een Sorento club en de rest.

Uiteindelijk is er niemand bereidt het stokje van Andr? over te nemen. We zijn straks een club zonder voorzitter.

3. De toekomst

Ferry herhaalt zijn voorstel de Club om te bouwen tot zoiets als het Duitse Sorento Forum. Na enig overleg besluiten we dat voorstel over te nemen.

De Kia Club Nederland wordt feitelijk zoiets als het Duitse Sorento Forum. Het bestuur zal de leden en Kia Nederland informeren. De ombouw houdt in dat het een club wordt zonder bestuur, zonder contributie en zonder evenementencommissie die ritten organiseert.

Het bestuur zal met Kia Nederland overleggen of we op de Kia website kunnen blijven.

De stichting Kia Club Nederland zal nog blijven bestaan. Mogelijk dat we ons in de toekomst uitschrijven uit het register van de Kamer van Koophandel.

De website wordt omgebouwd tot een Forumwebsite, naar Duits voorbeeld.

Alle nieuwtjes zijn op het Forum te vinden.

Het Forum wordt voorlopig beheerd door Julian en eventueel Jheroen.

Het geld dat nog in kas is wordt bij unaniem besluit van de vergadering gestort in het Forum.

Voorlopig zullen Andr? Mol en Willem van Eijsden het geld beheren.

4. Ritten door het Kia Club Nederland Forum

Bij voldoende belangstelling zullen in 2008 de volgende ritten worden georganiseerd:

? Maasvlakte (geen Event, maar een korte bijeenkomst)

? Overijssel rit via een organisatie met vele onverharde paden

? Nachtrit op Voorne-Putten

? Rit in Brabant

5. Rondvraag:

? Philip wil zich graag blijven inzetten op forum, maar ook met ritten.

? Marga dankt bestuur voor inzet.

? Christian gaat Forum in de gaten houden.

? Ferry zal assisteren bij ombouw en gaat Forum in de gaten houden.

? Willem Herbelein stuurt mail aan Andr? over ontbinden Kia club bij Kamer van Koophandel.

? Twan geeft aan zijn Sorento te koop staat. Hij bedankt het bestuur en de overige leden voor de leuke tijd en ritten.

? Janneke. Geen vragen.

? Helma. Idem.

? Hans. Idem.

? Dick vindt het jammer dat de club geen leden trekt.

? Saskia heeft zin in terreinrijden en in het Forum.

? Theo. Geen vraag.

? Julian is blij dat de Club omgebouwd wordt naar een forumclub.

? Andr? vindt het jammer dat Club die hij opgericht heeft zo weinig leeft bij Kia eigenaren. Dat is meteen een uitdaging voor het Forum.

Dit korte verslag is opgesteld door Theo Willems, secretaris.

Link to comment
Share on other sites


 • Administrators

Helaas dat het zo moet gaan maar het hing al even in de lucht. Vraag is nu wat de acties worden voor onder andere mijzelf.

  webruimte van kia blijft beschikbaar?
  welk type forum willen we gaan gebruiken?
  op welke termijn gaat een en ander spelen?

Mochten er zaken zijn die even via een PM moeten dan zie ik die wel komen.

Link to comment
Share on other sites


Jammer dat het zo is gegaan maar het kan niet zo zijn dat alleen een heel beperkt groepje mensen zowat alle actie moeten ondernemen om de Kia Club drijvend te houden

Dit is overigens niet alleen het geval bij de Kia Club maar helaas een landelijke tendens.......

Laten we hopen dat via het Forum zich mensen aanmelden die het nodige willen betekenen voor alle Kia-rijders en niet alleen de Sorento of Sportage eigenaren hoewel bij echte 4x4 evenementen natuurlijk alle andere Kia typen hieraan moeilijk kunnen deelnemen

Ben positief en ook benieuwd hoe de invulling nu via het Forum gaat verlopen :wink:

Link to comment
Share on other sites


 • 4 weeks later...
 • Administrators

Nou, ik weet niet of mensen per direct de boel de boel laten maar weet niemand de antwoorden op de vragen een bericht hierboven?

Link to comment
Share on other sites


Ik weet hier het fijne ook niet van.

Kia Club zit nu zonder bestuur, en wat er verder gaat gebeuren............weet ik niet.

Zoiets als het "Duitse" forum, helaas dit ken ik niet, dus een antwoord kan ik niet geven.

Hoe de ritten nu gaan verlopen........mij onbekend.

Het enige wat ik nu merk is dat het forum door mij en Jheroen in de gaten gehouden wordt.

Andre heeft het de afgelopen tijd zeer druk gehad, daardoor nauwelijks of geen berichten van hem.

Verder is er ook voor mij heel veel onduidelijk.

Of we de site en het forum bij Kia Nederland kunnen blijven onderbrengen, mij onbekend.

Hopelijk snel wat antwoorden.

Philip

Link to comment
Share on other sites


Helaas dat het zo moet gaan maar het hing al even in de lucht. Vraag is nu wat de acties worden voor onder andere mijzelf.

webruimte van kia blijft beschikbaar?

welk type forum willen we gaan gebruiken?

op welke termijn gaat een en ander spelen?

Ik heb het momenteel vrij druk. Dit is geen excuses. Zal binnen kort een brief uit laten gaan naar de leden.

Even terug komend op de vragen.

Webruimte blijft voorlopig beschikbaar. Dus website blijft. Zal deze nog via Hans laten aanpassen.

Het forum blijft ook gewoon ongewijzigd. Mogelijk wat kleine wijzigen in combinatie met website en reclame.

Dit seizoen is nog bestuur beschikbaar. In ieder geval blijf ik voorlopig aanspreekpunt en zal het een en ander verder regelen. Zowel financieel als ondersteunend voor eventuele bijeenkomsten of ritten.

Zoals gezegd zal ik gauw wat rondzenden, zodat een ieder weet waar hij aan toe is.

Link to comment
Share on other sites


 • 8 months later...

Ik vind het jammer dat de club omgebouwd gaat worden naar een Sorento-club.

Wat heb ik er als Cee'd-rijder dan nog te zoeken?

Met vr.gr.,

Sandor

Edited by sandor
Quote is overbodig
Link to comment
Share on other sites


Dit forum wordt NIET omgebouwd naar Sorentoforum.

Het Sorentoforum gaat wel als "voorbeeld " staan voor dit forum.

Het Sorentoforum is in Duitsland een gigasucces.

Maar alle modellen van KIA blijven van harte welkom.

Daarom: posten, posten en blijven posten, alle modellen zijn welkom!!!

Philip

Link to comment
Share on other sites


Heel mooi dat alle modellen nog welkom zijn.

Van 113 leden op 29/2/2008 naar 882 (forum) leden op 21/2/2009 is wat mij betreft zeker een applaus waard.

Ik blijf dan ook als lid van deze club met mijn Kia Cee'd!!

Sandor

Link to comment
Share on other sites


Ik blijf ook bij het forum!!

Vind het net zo gezellig worden!

Er komen inderdaad al wat meer mensen bij en vind dat ik hier altijd goed advies krijg van de leden ;) Ook leuk om een eigen dagboek stukje te hebben ;)

Dus mensen post lekker verder!! En de ritjes komen vanzelf wel een keer!!! :D :D

Gr Daiz

Link to comment
Share on other sites


 • 1 month later...
×
×
 • Create New...